Ke stažení:

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PRONÁJMU NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ A PARTY VYBAVENÍ

 1. Smlouva o pronájmu musí být uzavřena nejpozději při předání předmětu pronájmu.
 2. Nájemce předloží pronajímateli jeden doklad totožnosti, na základě kterého se vyplní údaje do Smlouvy o pronájmu nafukovacích atrakcí a party vybavení. Nájemce musí být starší 18 let.
 3. Pronajímatel i nájemce si ve smlouvě odsouhlasí jednotlivé předměty pronájmu a stanoví přesný způsob, datum a čas vrácení předmětů nájmu a cenu za pronájem.
 4. Stanovená cena za pronájem předmětu nájmu případně další spotřební materiál se platí při převzetí atrakce nájemcem v hotovosti pronajímateli nebo jím zmocněné osobě.
 5. Cena za pronájem je stanovena na 1 PRACOVNÍ DEN nebo VÍKEND. Při delší době pronájmu, než je víkend, se cena stanoví individuálně.
 6. V případě pronájmu na 1 PRACOVNÍ DEN s osobním odběrem jsou stanoveny časy pro vyzvednutí předmětu nájmu v den pronájmu od 8:00 do 10:00 a pro vrácení následující den od 8:00 do 10:00 hodin.
 7. V případě pronájmu atrakce/stroje na VÍKEND s osobním odběrem jsou stanoveny časy pro vyzvednutí předmětu nájmu v sobotu od 8:00 do 10:00 hodin a pro vrácení v neděli od 18:00 do 20:00 hodin. Při delší době pronájmu, než je víkend a při vyzvednutí zboží na víkend od pátečního odpoledne, se cena stanoví individuálně.
 8. V případě nevrácení předmětu nájmu v dohodnutém čase bude účtováno nájemné za další den pronájmu dle ceníku a uzavřené smlouvy.
 9. Při pronájmu s naši dopravou či obsluhou budou časy předání stanoveny individuálně, avšak v časech podobných.
 10. Ceny za dopravu, montáž, obsluhu a čištění jsou uvedeny v CENÍKU, v současné době však tyto služby neposkytujeme.
 11. Pronajímatel seznámí nájemce se způsobem používání předmětu nájmu a zároveň mu předá ke každému předmětu nájmu návod k obsluze a bezpečnostní pravidla pro uživatele nafukovacích atrakcí.
 12. Nájemce odpovídá za stav a vhodnost terénu pro použití předmětu nájmu, v případě skákacích atrakcí je to rovná, suchá a čistá plocha velikosti dle zvolené atrakce se stálým přívodem el. energie.
 13. Nájemce nesmí, bez souhlasu pronajímatele, využívat předmět nájmu ke komerčním účelům, ani jej poskytnout třetí osobě.
 14. V případě poškození předmětu nájmu požadujeme náhradu škody.
 15. V případě vrácení mokrého a silně znečištěného hradu a nebo nevyčištěného party stroje účtujeme poplatek 500 Kč za jeho čištění.

Novinky

POZOR! DŮLEŽITÁ ZMĚNA ADRESY!!

Vážení zákaznící, dovolujeme si Vás upozornit na změnu, která...

Chcete novinku? Tak tady ji máte!

Jak je každoročně dobrým zvykem, i letos Vás chceme překvapit novinkou v naši...

Rozšiřujeme nabídku!

Pro velký zájem o skákací hrad 11v1 jsme se rozhodli rozšířit naši nabídku o mladšího...